Vores historie

Vi er to brødre der har startet vores egen førstehjælps virksomhed, da vi ønsker at dele vores viden og kompetencer indenfor brand og førstehjælp, med det mål for øje at gøre Danmark mere sikkert.

Vi har i familien altid haft førstehjælp, brand og beredskab tæt ind på livet, idet vores forældre altid har arbejdet inden for faget.

Siden vores erhvervelse af kompetencer inden for brand og førstehjælp, har vi været en aktiv del af en familievirksomhed, der siden 1995 har tilbudt førstehjælpskurser samt brandkurser.

Vi er begge uddannet førstehjælpsinstruktører og elsker at lærer fra os. Det er vigtigt for os, at så mange som muligt lærer førstehjælp, så de kan og tør handle når ulykken eller sygdommen rammer.

Som mennesker ved vi ikke altid hvordan vi reagerer, når en uvant situation opstår. Til gengæld VED vi, at et førstehjælpskursus er medvirkende til at man er bedre stillet når ulykken sker.

Det er ikke så vigtigt for os, hvem der skal undervise netop dig. Dog mener vi selv, at vi er et rigtigt godt bud. Vi gør en ære i at alle vores kursister skal gå fra kurset, med en følelse af at have lært noget. En følelse af et godt kursus. En følelse af ’at være klæde godt på’.

Vi håber at høre fra dig.

Anders Boye og Christian Boye