2 timers elementær brandbekæmpelse

Kursusindhold: Kurset indeholder træning i elementær brandbekæmpelse, forholdsregler ved brand og røgudvikling, evakuering, brandtrekanten, hyppige årsager til brand, forebyggelse mod brand og alarmering til 112. Kurset er incl. én brandslukker.

Antal personer: For at opretholde kvaliteten på vores kurser, kan der være op til 16 deltagere pr. kursus.

Antal timer: 2 timer inkl. pauser

Pris: 2499,-

Ekstra brandslukker / 299,-

Send forespørgelse