Førstehjælpskurser

Indholdet i vores førstehjælpskursus tager udgangspunkt i Dansk Råd for Genoplivning, så kurset er kompetencegivende. For at opretholde kvaliteten på vores kurser, kan der være op til 16 deltagere pr. kursus.

Vi tilbyder 4 former for kurser:

  • 4 timers kursus
  • 6 timer kursus
  • 8 timer kursus
  • Hjertestarter kursus
  • 3 timers vedligeholdelseskursus

 Alle priser er udbudt af Boye Group. Priserne er excl. moms og kørsel.

Virksomheder: Målrettet kurser efter jeres virksomhed – Kontakt os her.

Mødregruppe: 199,- person (min. 5 personer).

 

4 timers førstehjælpskursus

Indholdet i vores 4 timers førstehjælpskursus tager udgangspunkt i Dansk Råd for Genoplivning, så kurset er kompetencegivende.

Kursusbeskrivelse: Kurset indeholder træning i håndtering af personer med bevidsthedsændring, overlevelseskæden, basal genoplivning, brug af hjertestarter (AED), stabilt sideleje og førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene.

Antal personer: For at opretholde kvaliteten på vores kurser, kan der være op til 16 deltagere pr. kursus.

Pris: 4999,-

6 timers førstehjælpskursus

Indholdet i vores 6 timers førstehjælpskursus tager udgangspunkt i Dansk Råd for Genoplivning, så kurset er kompetencegivende.

Kursusbeskrivelse: Kurset indeholder træning i håndtering af personer med bevidsthedsændring, overlevelseskæden, basal genoplivning, brug af hjertestarter (AED), stabilt sideleje, førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene, egen sikkerhed ved en ulykke, nødflytning, vurdering af en tilskadekomne, livreddende førstehjælp, alarmering til 112, håndtering af kredsløbssvigt og psykisk førstehjælp.

Antal personer: For at opretholde kvaliteten på vores kurser, kan der være op til 16 deltagere pr. kursus.

Pris: 5999,-

8 timers førstehjælpskursus

Indholdet i vores 8 timers førstehjælpskursus tager udgangspunkt i Dansk Råd for Genoplivning, så kurset er kompetencegivende.

Kursusbeskrivelse: Kurset indeholder træning i håndtering af personer med bevidsthedsændring, overlevelseskæden, basal genoplivning, brug af hjertestarter (AED), stabilt sideleje, førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene, forebyggelse med materialet fra “Rådet For Sikker Trafik” og Dansk Førstehjælps Råd, håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter, nødflytning af tilskadekomne fra bil, egen sikkerhed ved en ulykke og håndtering af hyppigst forkomne skader ved et trafikuheld.

Antal personer: For at opretholde kvaliteten på vores kurser, kan der være op til 16 deltagere pr. kursus.

Pris: 6999,-

1 time hjertestarter kursus

Kursusbeskrivelse: 60 minutters hjertestarter introduktion. Der vil på kurset blive tegnet, fortalt og afmystificeret.

Antal personer: For at opretholde kvaliteten på vores kurser, kan der være op til 16 deltagere pr. kursus.

Pris: 1999,-

3 timers vedligeholdelseskursus

Kursusbeskrivelse: Førstehjælpens 4 hovedpunkter, Hjerte-Lunge-Redning, stabilt sideleje, livreddende førstehjælp, ABC, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger, praktiske situationsbestemte øvelser og cases.

Antal personer: For at opretholde kvaliteten på vores kurser, kan der være op til 16 deltagere pr. kursus.

Pris: 3999,-